6. 9. 2023 - 1. hodina: Úvodní hodina. Zavedení sešitu, seznámení s pravidly hodnocení a sobsahem vyučovacího předmětu.

11. 9. 2023 - 2. hodina: Povrch těla obratlovců. Poznáme stavbu kůže obratlovců a kožní útvary, kterými je kryt povrch těla jednotlivých tříd obratlovců. Učebnice str.8. - 9.

13. 9. 2023 - 3. hodina: Laboratorní práce - Srovnání pokryvu těl obratlovců, Budeme srovnávat pokryv těl jednotlivých tříd obratlovců.

18. 9. 2023 - 4. hodina: Tvar a pohyb těla obratlovců. Poznáme základní stavbu kostry obratlovců a druhy svalsva (kosterní, hladké a srdeční). Dozvíme se, co jsou strunatci a jak se člení podkmen obratlovci. Učebnice str. 10 - 11.

20. 9. 2023 - 5. hodina: Trávicí soustava obratlovců. Poznáme základní stavbu trávicí soustavy obratlovců. Vysvětlíme si trávicí soustavu přežvykavců. Vysvětlíme si děje, které probíhají v jednotlivých částech trávicí soustavy.  Učebnice str. 15 - 17.

25. 9. 2023 - 6. hodina: Dýchací soustava obratlovců. Poznáme stavbu dýchací soustavy jednotlivých tříd obratlovců. Učebnice str. 18 - 19.

27. 9, 2023 - 7. hodina: Oběhová soustava pbratlovců. Poznáme stavbu oběhové soustavy jednotlivých tříd obratlovců. Vysvětlíme si rozdíly ve stavbě srdce u jednotlivých tříd obratlovců. Učebnice str. 19 - 21.

2. 10. 2023 - 8. hodina: Vylučovací soustava obratlovců. Vysvětlíme si funkci vylučovací soustavy a stavbu ledviny obratlovců. Poznáme vylučování odpadních látek u jednotlivých tříd obratlovců. Učebnice str. 22.

4. 10. 2023 - 9. hodina: Řídící soustavy obratlovců. Budeme opakovat na test, který si napíšeme 9. 10. 2023 (orgánové soustavy obratlovců, hodina 2. - 8.). Dozvíme se, jak je řízeno tělo obratlovců, co jsou hormony a jaká je základní stavba nervové soustavy. Učebnice str. 23 - 24.

9. 10. 2023 - 10. hodina: Řídící soustavy obratlovců. Nervová soustava obratlovců. Napíšeme si test (orgánové soustavy obratlovců, 2. - 8. hodina). Poznáme stavbu nervové soustavy u jednotlivých tříd obratlovců. Vysvětlíme si průběh nervové činnosti (reflex). Učebnice str. 24 - 26.

11. 10. 2023 - 11. hodina: Smyslové orgány obratlovců. Poznáme smyslové orgány obratlovců.Vysvětlíme si rozdíl mezi teplokrevnými a studenokrevnými živočichy. Učebnice str. 27 - 29.

16. 10. 2023 - 12. hodina: Rozmnožování obratlovců. Vysvětlíme si stavbu rozmnožovací soustavy u jednotlivých tříd obratlovců.Vysvětlíme si vznik jedince od oplození až po nového jedince. Učebnice str. 30 - 32.

18. 10. 2023 - 13. hodina: Rozmnožování obratlovců. Poznáme proces rozmnožování u jednotlivých tříd obratlovců. Poznáme stavbu ptačího vejce. Učebnice str. 32 - 34.

23. 10. 2023 - 14. hodina: Chování obratlovců. Vysvětlíme si pojem etologie.Dozvíme se některé informace o životě obratlovců - aktivita během dne, délka spánku, udržování hygieny, vyznačování teritoria, péče o potomstvo apod. Učebnice str. 35 - 36.

25. 10. 2023 . Exkurze - Mahenova knihovna Brno

30. 10. 2023 - 15. hodina: Ochrana obratlovců.  Vysvětlíme si možnosti ochrany obratlovců. Budeme pokračovat v PPP obratlovců. Učebnice str. 36 - 37.

1. 11. 2023 - 16. hodina: Člověk. Lidské tělo. Budeme opakovat na test (9. - 15. hodina, řídící soustavy, smyslové orgány, rozmnožování a chování obratlovců), který si napíšeme 6. 11. 2023. Poznáme vědy, které se zabývají lidským tělem. Vysvětlíme si biologickou a společenskou podstatu člověka. Naučíme se pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Učebnice str. 38 - 39.

6. 11. 2023 - 17. hodina: Lidské tělo. Napíšeme si test. Budeme pokračovat v učivu o lidském těle. Učebnice str. 39.

8. 11. 2023 - 18. hodina: Povrch lidského těla. Poznáme funkce lidské kůže a její stavbu. Vysvětlíme si rozdíly mezi lidskými rasami. Vysvětlíme si pojem daktyloskopie. Učebnice str. 40 - 41.

13. 11. 2023 - 19. hodina: Péče o kůži, předlékařská první pomoc. Poznáme druhy poškození kůže a jak poskytneme první pomoc při poškození kůže. Učebnice str. 42.

15. 11, 2023 . 20. hodina: Lidská kostra. Naučíme se pojmenovat hlavní části lidské kostry. Poznamé jednotlivé části osové kostry. Vysvětlíme si charakteristické znaky lidské kostry. Učebnice str. 42 - 44.

20. 11. 2023 - 21. hodina: Kostra hlavy (lebka). Poznáme párové a nepárové kosti lebky části mozkové i obličejové. Učebnice str. 45.

22. 11. 2023 - 22 hodina: Kostra končetin. Poznáme stavbu horní a dolní končetiny člověka. Učebnice str. 45 - 46.

27. 11. 2023 - 23. hodina: Vývoj, složení a stavba kostí. Poznáme příklady různých tvarů kostí a spojování kostí. Vysvětlíme si vývoj kostí během lidského života, růst kostí a stavbu kostí. Učebnice str. 45 - 47.

29. 11. 2023 - 24. hodina: Vývoj , složení a stavba kostí. Budeme zkoušet stavbu kostry (osová kostra, kostra končetin, kostra lebky). Budeme pokračovat v učivu o vývoji a stavby kostry. Učebnice str. 45 - 47.

4. 12. 2023 - Základy první pomoci. Budeme opakovat na test (kůže, kostra člověka, 18. - 24. hodina), který si napíšeme 6. 12. 2023. Vysvětlíme si, co patří do první pomoci, kdy je postižený v ohrožení života a jaké jsou život zachraňující úkony. Učebnice str. 102.