23. 1. 2023 -  34. hodona: Pouště a polopouště. Budeme hodnotit PP prezentace na téma pouště a polopoušti. Dozvíme se, v kterých oblastech se nachází, jaké zde panují podmínky. Poznáme typické zástupce fauny a flóry. Učebnice str. 68 - 69.

 25. 1. 2023 -  35. hodina:  Tundry a polární oblasti. Budeme hodnotit PP prezentace na téma tundry a polární oblasti. Dozvíme se, v kterých oblastech se nachází, jaké zde panují podmínky. Poznáme typické zástupce fauny a flóry.í. Učebnice str. 70 - 71.