Google učebna fyziky - odkaz

Probírané učivo:

Měření hmotnosti - hmotnost a její jednotka - uč.str. 32-33