Pracovní činnosti - chlapci i děvčata

 

Hodnocení:

 

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za každý výrobek - bude zapisováno do elektronické žákovské knížky. Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině.

Hodnota známky je 1.

 

Pomůcky:

Žáci přinesou pomůcky dle zpracovávaného výrobku.