V hodinách tělesné výchovy není rozhodující výkon v konkrétních pohybových činnostech.Důraz bude kladen na kladný vztah žáka k tělesné výchově, jeho aktivní zapojování do pohybových činností, připravenost na hodinu ( cvičební úbor, obuv).Hodnocena bude míra zlepšení žáka.