12. 9. 2023 - 2. hodina: Poznáváme přírodu. Poznáme pomůcky, pomocí nichž můžeme pozorovat přírodu. Učebnice str. 5 - 6.

14. 9. 2023 - 3. hodina: Les. Lesní společenstva. Vysvětlíme si pojmy druh, populace, společenstvo, ekosystém. Učebnice str. 8 - 9.

19. 9. 2023 - 4. hodina: Jak se chovat v lese. Projektové vyučování. Společně si stanovíme pravidla, jak bychom se měli chovat v lese.

21. 9. 2023 - 5. hodina: Řasy. Poznáme řasu zrněnku a vysvětlíme si fotosyntézu, dýchání a rozmnožování zrněnky. Učebnice str. 9 - 10.

26. 9. 2023 - Adaptační pobyt 6. A třídy

28. 9. 2023 - Státní svátek

3. 10. 2023 - 6. hodina: Laboratorní práce. Pozorování řasy zrněnky.

5. 10. 2023 - 7. hodina: Houby. Vysvětlíme si pojem rouškaté houby. Poznáme nejčastější rouškaté houby s lupeny a s rourkami.. Vysvětlíme si, jak se houby vyživují. Učebnice str. 11 - 14.