Hodnocení:

1) známka z testu

2) aktivita v hodinách, připravenost na hodinu 

3) hodnocení projektů a prezentací na zadané téma