18. 1. 2022 -  Poznáme  cizokrajný ekosystém - tropický deštný les: lokality, podnebí, typická flóra a fauna. Učebnice str. 59 - 61.

20. 1. 2022 - Poznáme živočichy typické pro tropický deštný les, kteří pocházejí z různých světadílů. Učebnice str,60 - 61.

.