21. 9. 2021 -Poznáme skupinu blanokřídlého hmyzu v sadech a ovocných zahradách - včela medonosná, vosa útočná a čmelák zemní (Učebnice str. 16 - 18).

 23. 9. 2021 - Uděláme si laboratorní práci - pozorování stavby těla včely lupou a pod mikroskopem.