Měsíc březen:

Je za námi první jarní měsíc. V českém jazyce jsme pilně pracovali na vzorech podstatných jmen. V matematice stále trénujeme písemné násobení a dělení. 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti se nesli v duchu Velikonoc. Z keramiky jsme vytvořili velikonoční zápich, udělali květináček a zasadili osení. 

Úkolem naší třídy bylo postarat se o úklid okolí školy. 

0E2D3BE1-4380-49C3-A305-35B07EB216F8.jpeg

Měsíc březen je měsícem knihy, proto jsme jako každoročně navštívili místní knihovnu.

7C9B83C5-2791-459D-9DB8-2C60D88FB1F4.jpeg