Únor je nejkratší měsíc v roce. A protože hned začátkem měsíce jsme měli pololetní prázdniny, na které navazovaly prázdniny jarní, byl letos únor superkrátký - ve škole jsme byli jen dva a půl týdne.
14. 2. se na nás přišli v rámci Dne otevřeného vyučování podívat naši rodiče a byli překvapení, kolik toho ve škole děláme.
Koncem měsíce jsme byli na výchovném koncertě, kde jsme se seznámili s různými typy fléten, poslechli si hudební ukázky pro kytaru a flétnu a také si společně zazpívali.
9A0DC8DE-A1E7-42D4-9A6C-EDAB01C3F2C4.jpeg