Za školní rok by měl každý přečíst nejméně 5 knih (libovolných, ale maximálně 1 komiks).
Čtenářskou kartu žák udělá ke každé knize, kterou přečetl.
Termíny odevzdání:
31. října
21. prosince
29. února
30. dubna
21. června
Kartu si žáci mohou vyzvednout u své učitelky nebo stáhnout na následujícím odkazu.
ČTENÁŘSKÁ KARTA 2.-4.roč^.pdf