A je za námi další měsíc. Protože v letošním roce připadly  Velikonoce na březen, tak jsme již od začátku měsíce pracovali na velikonoční výzdobě. Vyráběli jsme keramické květináčky, do kterých jsme potom seli pšeničku a zapichovali nabarvená vajíčka. Také jsme vyráběli zajíčky, slepičky a jiné jarní dekorace.

20240329_130021.jpg

V češtině jsme téměř všichni zvládli na jedničku nové učivo – párové souhlásky. V matematice jsme pokračovali v procvičování sčítání a odčítání do 100.

V prvouce jsme hodně chodili ven a pozorovali, co se děje v přírodě a poznávali první jarní kytičky.

20240403_112959.jpg

Březen je měsíc knihy. Proto jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice Maruška si pro nás připravila zajímavý program.