2. schůze školního parlamentu 16.12.2013

   

Na druhé schůzi jsme se bavili o návštěvě a sdělení požadavků panu řediteli, které nápady se ujaly a které ne .

Samozřejmě jsme sdělovali nové návrhy:


Žáci 5. ročníku měli výhradu k tomu, že ubytování hostů ve škole je jen ve 4. a 5. třídě a tím pádem mají rozházené lavice jen oni.


Sedmáci zažádali o věšáky na ručníky ve třídách a o obsazení třídami lyžařského kurzu.


Zástupci 8. ročníku si stěžují na malé porce obědu v jídelně a chtějí proto větší.


Žáci 9. ročníku měli určité výhrady k úklidu na 2. stupni.

 

                                            Zapsal: Petr Kovář    18.12.2013