MĚSÍCE ÚKLIDU OKOLÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

září - 9.třída
říjen - 8.třída
listopad - 7.A a 7.B
prosinec - 6.B  
 leden - 6.A 
 únor - 5.třída 
 březen - 4. třída
 duben - 3. třída
 květen - 2.A a 2.B
 červen - 1. třída  

Fotografie budou umístěny na Ekonástěnce i webových stránkách školy.