MĚSÍCE ÚKLIDU OKOLÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

září - 9.třída
říjen - 8.třída
listopad - 7.třída
prosinec - 6. třída
 leden - 5. třída
 únor - 4.B třída
 březen - 4. A třída
 duben - 3. třída
 květen - 2. třída
 červen - 1. třída 

Fotografie budou umístěny na Ekonástěnce i webových stránkách školy.