V rámci Ekologického semináře jsme zkoumali dopravní situaci v centru Křtin a výstupem naší práce byl následující článek publikovaný ve Křtinském zpravodaji.

Křtinská škola je již několik let součástí celosvětové sítě Ekoškol a my, členové Ekotýmu, jsme se rozhodli prozkoumat dopravní situaci v centru obce.

V úterý 21. září odpoledne, kdy chodí žáci ze školy domů, jsme se rozmístili do blízkosti autobusových zastávek, obecního úřadu a obchodu a sledovali okolí. Počítali jsme nejen projíždějící auta, ale i lidi, kteří přecházeli frekventovanou silnici. Zajímalo nás, kolik z nich přejde po přechodu a kolik bude přebíhat silnici mimo přechody. A výsledky našeho výzkumu jsou následující.

Ve sledovaném čase projelo obcí průměrně sedm aut za minutu. V této době přešlo po přechodu 113 lidí a mimo přechod 44 lidí. Průměrně tedy přeběhne mimo přechody jeden člověk každou minutu. Nejvíce nás zarazilo, že 20 z těchto „přebíhačů“ byli dospělí a někteří z nich dokonce vedli za ruku malé dítě.

Budeme se nažit zapůsobit na své spolužáky, aby neriskovali, ale velmi rádi bychom poprosili i Vás, občany Křtin, abyste nám šli příkladem a přecházeli vozovku po přechodech.