Naše škola je v rámci EVVO zapojena do sběru následujících druhotných surovin.
PAPÍR - 4x ročně
BATERIE - průběžně ve třídách nebo u pana školníka
CARTRIDGE DO KOPÍREK A TISKÁREN - průběžně u třídních učitelů
POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ - průběžně u pana školníka
KAŠTANY - 1x ročně (na podzim)