Žáci I. stupně naší školy jsou zapojeni do kampaně Oblékáme hada Edu, která se snaží dosáhnout toho, aby co největší procento žáků chodilo do školy pěšky nebo jezdilo veřejnými dopravními prostředky. Nejen že to zlepší kvalitu ovzduší v okolí školy, ale hlavně přispěje ke zvýšení bezpečnosti na komunikaci, která byla vyhodnocena jako nejrizikovější ve Křtinách.
První kolo kampaně proběhlo na podzim, druhé chystáme na jarní měsíce.
Pokud jste rodiče a vozíte své děti až ke škole autem, zkuste se zamyslet, jestli už vaši potomci nejsou dost velcí, aby zvládli jízdu autobusem nebo alespoň pěší chůzi nahoru do kopce, když byste je vysadili u obecního úřadu.