PROGRAM EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:

- sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem. Žáci mají v programu hlavní roli. 

 AUDITY EKOŠKOLY

 V dubnu 2016 proběhl na naší škole první audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. 

V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. I tento audit  byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili na období 2019 - 2021.

 V dubnu 2022, po koronavirovém období distanční výuky, následoval další audit Ekoškoly. Byli jsme moc rádi, že se nám po tomto nelehkém čase opět podařilo obhájit titul Ekoškoly a to na období 2022 - 2025.

 Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

 ZÁŘÍ

 Na začátku září se zájemci z řad dětí, kteří se rozhodli stát se členy školního Ekotýmu sešli na první schůzce. Nejdříve jsme se ohlédli za uplynulým obdobím programu Ekoškoly a stanovili jsme si cíle do nového školního roku.Vytyčili jsme si, v čem budeme  pokračovat a co nového by se dalo na naší škole ještě udělat pro udržitelný rozvoj. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ, DOPRAVY.

DSC00448.JPG

 Dalšími členy širšího Ekotýmu školy jsou i ostatní  žáci školy, kteří pomáhají nárazově při Dnech činu aj. Součástí Ekotýmu  jsou i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.

okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Rozpis úklidu školy na jednotlivé měsíce  najdou  žácin a naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

 Členové školního Ekotýmu navštívili třídy na 1. stupni, kde provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu.

DSC00480.JPGDSC00473.JPG

 12. – 19. 9. proběhl první letošní sběr starého papíru.

 22. 9.  Den činu - Den bez aut. Každý, kdo v tento den nebyl přivezen do školy autem, dostal od ekotýmáků nálepku s přeškrtnutým autem, a tak bylo ihned patrné, kdo se dostavil do školy ekologicky šetrným způsobem. 

DSC00049.JPG  DSC00462.JPG

22. 9. Oranžový den – den v oranžových barvách - připomenutí nástupu podzimu.

1665306371699 (1).jpg

  V měsíci září uklízely třídy 9: A a 9. B.

 20220922_113202[1].jpg

 ŘÍJEN

 Ekotýmáci se scházeli i druhý podzimní měsíc. Určili si role v Ekotýmu a vyhodnotili cíle, které si dali na měsíc září a stanovili nové. Nezapomněli jsme na monitoring třídění odpadu a úklidu šaten. Ukončila se i ekoakce "Oblékáme hada hadu" zaměřená na šetrnou dopravu dětí do školy.

IMG_20221013_131455 (1).jpg

 Vyhodnocení podzimních EKOAKCÍ pořádaných Ekotýmem školy

 Dne 22. září proběhla na naší škole  EKOAKCE zaměřená na šetrnou dopravu dětí do školy – a to „DEN BEZ AUT“,  které předcházela výzva pro rodiče a děti s prosbou o umožnění ekologicky bezpečné cesty do školy. 

 A jak to dopadlo? Měli jsme opravdu velikou radost, protože naši výzvu vyslyšelo hodně dětí a ke škole autem přijelo tento den jen 7 z nich.

 Pro srovnání - minulý rok jich bylo 19.

 Děkujeme a vydržme, víme, že to dokážeme i nadále!!!

 Na tuto akci od 23. září do 7. října navazovala dopravní akce pro 1. stupeň „OBLÉKÁME HADA EDU“, kdy se děti pokusily navázat na úspěšný „Den bez aut“. Jaké byly výsledky této EKOAKCE?

 

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

procento dětí třídy, které hada

obléklo

 

88,71%

 

91,61%

 

94,12%

 

96,94%

 

93,30%

 

Stále máme ještě jisté rezervy. Doufáme tedy, že to jednou zvládneme všichni tak,  jak to zvládali naši rodiče -  a to cestu do školy ne autem.

 10.10 - 17.10. proběhl sběr kaštanů.

 V měsíci říjnu se postarala o udržení pořádku kolem školy třída 8. A .

312938419_3296320390622089_7296437489223503775_n.jpg

 LISTOPAD

 V měsíci listopadu proběhl další sběr starého papíru.

 Monitorovali a vyhodnocovali jsme třídění odpadu a pořádek v šatnách.

Založili jsme LISTOVNÍK, kde se mohly nejen děti anonymně vyjádřit k prostředí školy svými nápady, připomínkami. Bohužel tato možnost nebyla hojně vyslyšena a uvádíme pár námětů, které budeme dále vyhodnocovat:

  • Zábradlí ke škole u chodníku do kopce
  • Lepší stav záchodů
  • Neplýtvání jídlem
  • Zpestření jídelníčku zeleninovými saláty

 V měsíci listopadu uklízela okolí školy 8. B třída.

 PROSINEC

V měsíci prosinci jsme se sešli s žákovským ekotýmem, abychom vyhodnotili nápady dětí. Zjistili jsme, že některé nejsou v našich silách změnit. Nad čím jsme se však zamysleli, byla oblast jídla a jeho plýtvání. Rozhodli jsme se tento problém řešit. Oslovili jsme paní kuchařky o monitoring zbytků v jídelně a pokusíme se oslovit i samotné žáky o vyjádření ke školnímu stravování.

 Proběhl bílý den jako připomenutí nástupu zimních měsíců.

Bílý den 2022.JPG

 V tomto měsíci proběhl i Den činu na 1. stupni, kdy děti jednotlivých tříd navštívily a naplnily blízké krmelce pochoutkami pro lesní zvířata.

krmelec.jpg

 V měsíci prosinci uklízela 7. třída.

 LEDEN

 V měsíci lednu jsme již konkrétně plánovali anketu na oblast jídlo, kterou chceme uskutečnit v měsíci únoru. Sepsali jsme otázky, které by nám mohly pomoci objasnit nedojídání dětí ve školní jídelně. Zároveň budeme sledovat závislost zbytků jídla ve školní jídelně na nabídce obědů. Pokusíme se také zjistit, zda děti mají možnost si zvolit oběd dle své chuti nebo o jejich volbě oběda rozhodují rodiče.

V měsíci lednu uklízela 6.A a 6.B třída.

JARNÍ MĚSÍCE

Jaro jsme přivítali v jarních barvách.

DSC00600.JPG

Jarní měsíce v rámci Ekoškoly probíhaly jako každoročně v duchu monitorování třídění odpadu a úklidu šaten v jednotlivých třídách.

Nezapomněli jsme na každoroční dopravní EKOKAMPAŇ zaměřenou na šetrnou dopravu dětí do školy s názvem „Oblékáme hada Edu“ pořádanou pro 1. stupeň. Akce probíhala od 24.4. do  9.5., což bylo 9 školních dní.

 A jak to dopadlo?

TŘÍDA

POČET DĚTÍ, KTERÉ PŘIJELY DO ŠKOLY AUTEM AŽ KE ŠKOLE V PROCENTECH

1. TŘÍDA

18,5%

2. TŘÍDA

5,2%

3. TŘÍDA

7,4%

4. TŘÍDA

5,2%

5. TŘÍDA

6,7%

 

 Také se dané třídy - 5.,4., 3. staraly o úklid okolí školy.

Vyvrcholením jara byla organizace a uskutečnění Dnu Země zaměřená na oblast JÍDLA.

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 jsme s předstihem oslavili Den Země. Letošní akce byla zaměřena na jídlo, které je jedním z témat programu Ekoškola a jehož plýtvání je zároveň globální problém.
Členové Ekotýmu rozdělili všechny žáky s výjimkou deváťáků do dvanácti týmů napříč ročníky a jednotlivé týmy postupně vyrazily na pětikilometrový lesní okruh plnit osm různých úkolů spojených s jídlem. Před startem a pak v cíli všichni vytvářeli ideální týdenní jídelníček pro naši školní jídelnu a kreslili obrázky týkající se jídla. Celou akci jsme si skvěle užili, i když po několikadenních deštích byla cesta pořádně zablácená. Náš dík patří osmákům, kteří skvěle vedli své týmy, a deváťákům, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých stanovištích i na startu a v cíli.

DSC00627.JPG