PROGRAM EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

 Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:

 - sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. 
Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem. Žáci mají v programu hlavní roli. 

Dne 14. 4. 2016 proběhl na naší škole audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl pro naši školu úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. Zástupci naší školy se zúčastnili 15. 6. 2016 v Praze v prostorách senátu ČR slavnostního předání zelené vlajky Ekoškoly.

V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. Audit proběhl 21. února a  byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili.

Naše škola obhájila titul na období:  2019 – 2021.

Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

ZÁŘÍ

7. září se poprvé v tomto školním roce sešli ekotýmáci naší školy, jsou to žáci osmých tříd, kteří si vybrali volitelný předmět " EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ"  jehož náplní je nejenom práce Ekoškoly. Dalšími členy širšího Ekotýmu školy jsou i ostatní  žáci školy, kteří pomáhají nárazově při Dnech činu aj. Součástí Ekotýmu  jsou i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.
Na první schůzce jsme hodnotili práci za uplynulý školní rok 2020/2021, který byl velmi zkrácený koronavirovou situací spojenou s distanční výukou. Zjistili jsme však, že některé cíle se nám splnit podařily – jako byl sběr papíru, úklid v okolí školy, práce třídních energetiků, zlepšení v třídění odpadů, doprava dětí so školy. Co jsme nezrealizovali, byly ekopobyty dětí 1. stupně, projektový den „Den Země“ a monitorování a vyhodnocování v oblasti „DOPRAVY“, na kterou jsme se minulý školní rok rozhodli zaměřit.  Tyto cíle, které jsme splnit nestihli, jsme si přesunuli na letošní školní rok. Přibyly i nové a myslíme, že ani ty nejsou těmi posledními, kterými bychom se mohli zasloužit o zlepšení našeho jednání týkajícího se prostředí ve škole. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ, DOPRAVY
O okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Máme 10 školních měsíců, ale 11 tříd, které se vystřídají v úklidu, takže některé třídy budou uklízet společně. Rozpis žáci najdou na naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

Členové školního Ekotýmu navštívili třídy na 1. stupni, kde provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu.

Třídění odpadu 2021.JPG

11. – 18. 9. proběhl první letošní sběr starého papíru.
22. 9.  Den činu - Den bez aut. Každý, kdo v tento den nebyl přivezen do školy autem, dostal od ekotýmáků nálepku s přeškrtnutým autem, a tak bylo ihned patrné, kdo se dostavil do školy ekologickým způsobem. 

DSC00049.JPG DSC00125.JPG 

22. 9. Oranžový den – den v oranžových barvách - připomenutí nástupu podzimu.
IMG_20210922_094659 - kopie.jpg

ŘÍJEN

Ekotýmáci se scházeli i druhý podzimní měsíc a začali řešit další oblast, kterou si v rámci Ekošloly vybrali, a to Prostředí školy. Podle vyhodnocení plánu činností z loňského školního roku některé cíle upravili, již splněné vypustili a na některé se rozhodli více zaměřit.
11.10 - 18.10. proběhl sběr kaštanů.
V měsíci říjnu jsme nezapomněli na úklid okolí naší školy.  O udržení pořádku se tentokrát postaraly třídy 8. A a 8. B.

LISTOPAD

V měsíci listopadu jsme 5. 11. završili dopravní ekokampaň „Oblékáme hada Edu“, jejíž poslední den jsme spojili se Dnem činu. Stále nás totiž zajímá šetrná doprava dětí do školy, kterou se snažíme působit skrze děti také na jejich rodiče. Den činu byl zaměřený na sběr vybitých baterií – a bylo jich opravdu hodně.  Jednotlivé třídy 1. stupně pak poskládaly svůj třídní baterkový obrázek.
IMG_20211105_081641.jpg IMG-20211108-WA0002.jpg IMG-20211108-WA0003.jpg IMG-20211108-WA0005.jpg

1.11. - 8.11. proběhl druhý sběr starého papíru.
Tento měsíc jsme se věnovali na schůzkách Ekotýmu oblasti Odpadů. I zde proběhly úpravy, které vycházely z aktuální situace týkající se současného stavu vytyčených cílů.
V měsíci listopadu se o prostředí kolem školy postarali žáci 7. A třídy. Nejvíce odpadků kupodivu našli v okolí odpadkových košů. Tento poznatek je hodný zamyšlení, a to nejen nás, ekotýmáků.

PROSINEC

V měsíci prosinci jsme probírali další oblast Ekoškoly – oblast  Energií. Změny v plánu činností nebyly velké, zaměřili jsme se zejména na označení vypínačů na chodbách a kontroly zbytečného svícení.
V prosinci se zapojili do úklidu okolí školy žáci 7. B, a přestože měli úklid ztížený sněhovou pokrývkou, postarali se o předvánoční úklid.
V závěru kalendářního roku jsme si na poslední schůzce popřáli do nového roku hodně nadšených dětí i učitelů, kteří nám budou s našimi vizemi souvisejícími s Ekoškolou pomáhat a být tak svými činy příkladem pro ostatní. Samozřejmě máme před sebou velký úkol – obhájení titulu Ekoškoly.

LEDEN A ÚNOR

V lednu jsme s malým zpožděním přivítali zimu v bílém, abychom taky trošku přivolali sníh.
Bílý den škola.jpg

Ekotým ve spolupráci s deváťáky připravil Osobní a ekologické výzvy, které může každý plnit podle svého vlastního uvážení. Také jsme vyhlásili Dny činu - Sběr starých mobilních telefonů a podařilo se jich nasbírat 73. Znovu jsme se také začali vracet ke všem čtyřem oblastem Ekoškoly, které jsme si vybrali.
Úklid okolí školy obstarali šesťáci a po nich páťáci.

BŘEZEN A DUBEN

V březnu jsme se vrátili k oblasti Prostředí a vyhodnocovali jsme, co se nám podařilo splnit a co ne. Totéž jsme udělali v dubnu s oblastí doprava. Konečně je venku pěkně, takže se budeme moci setkávat venku. Jaro jsme přivítali v zeleném.

IMG_20220322_100503 - kopie.jpg

V úterý 5. 4. se konala schůzka širšího Ekotýmu, které se zúčastnil i pan ředitel a za obec Křtiny paní Boháčková.
V termínu 14.3. - 21.3. proběhl další sběr starého papíru a podařilo se nasbírat 3 240 kg.
V dubnu jsme připravovali Den Země, který se parádně vydařil. Všechny žáky jsme rozdělili do 14 družstev a pak jsme procházeli trasu s osmi stanovišti s různými úkoly, z nichž některé se týkaly také Ekoškoly. Vznikly přitom dva velké plakáty, které teď visí vedle ekonástěnky.
20220424_170925.jpg 20220424_170957.jpg 

KVĚTEN

Obhájili jsme mezinárodní titul Ekoškola.
Na základě auditu konaného dne 28. 4. 2022 a posouzení zprávy z auditu komisí obhájila naše škola Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu tří let.
Byli jsme oceněni za kvalitní práci, kterou v programu Ekoškoly děláme, a za nadšení, se kterým jsme se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje naši školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola. Máme velikou radost a děkujeme všem, kteří se snaží s námi spolupracovat a chovat se šetrně k našemu prostředí.

ČERVEN

Ve žlutém jsme přivítali léto, proběhlo vyhodnocení posledního sběru starého papíru a zároveň celoroční soutěže, kterou vyhrála 4. třída, a naposledy v tomto školním roce jsme uklidili okolí školy. Ale teď už se všichni těšíme na prázdniny!
IMG_20220622_085043.jpg