Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Spolek rodičů a přátel školy

Účel spolku rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Křtiny vznikl za účelem všestranné materiálně technické, finanční i organizační pomoci Základní škole a Mateřské škole Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků, zkvalitňování materiálního vybavení školy a podpory vzdělávacího, kulturního, společenského a sportovního rozvoje žáků školy.

Stanovy spolku.pdf (25. 3. 2015)

Základní informace o spolku

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny
Adresa: Křtiny 240, 679 05 Křtiny
IČO: 01905791
DIČ: CZ01905791
Číslo účtu: 261186798/0300

Kontakt: RNDr. Petr Lukáš (předseda), (+420) 733 156 969, petr.lukas@zskrtiny.cz
 
Registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 17. 7. 2013, u rejstříkového soudu 
Registrováno u FÚ Blansko dne 12. 9. 2013

Rada spolku:

Předseda: Petr Lukáš
Správce: Kristýna Vandasová
Místopředseda: Humlíčková Renata
Členové: Olga Teremová, Eva Formánková

Revizní skupina:

Jarmila Ištoková (předseda), Martina Zedková, Simona Šilhánková

Zápisy z členských schůzí a valných hromad

Zápis valné hromady 21.9.2017 (21.9.2017)

Zápis valné hromady 25.4.2017 (25.4.2017)

Revizní zpráva za rok 2016. (31.3.2017)

Zápis z valné hromady 21.9.2016  (21.9.2016)

Zápis z valné hromady 13.4.2016 (13.4.2016)

Zápis z valné hromady 23.9.2015 (23.9.2015)

Zápis z valné hromady 25.3.2015 (25.3.2015)

Revizní zpráva za rok 2014 (20.2.2015)

Zápis z valné hromady 29.9.2014 (29.9.2014)

Zápis z valné hromady (13. 3. 2014)

Revizní zpráva za rok 2013 (11. 3. 2014)

Zápis z valné hromady (25. 9. 2013)

Zápis schůze přípravného výboru (27. 8. 2013)

Zápis ze zakládající schůze Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (24. 6. 2013)

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (4. 7. 2013)

Jak se zapojit?

Pokud máte chuť se zapojit a pomoci, rádí vás přivítáme nejen v těchto oblastech:

  • organizační, materiálová nebo finanční pomoc
  • aktuálně organizované činnosti
  • propagace
  • ...