Mottem oslavy letošního Dne Země byl citát A. G. Bella: "Sejdi někdy z vyšlapané cesty a ponoř se do lesa. Určitě najdeš něco, co jsi nikdy před tím neviděl." Naším cílem tedy bylo sejít z cesty nejen fyzicky, ale i obrazně, a pokusit se uchopit přírodu nikoli rozumem, ale smysly - poslouchat její zvuky, vnímat barvy a vůně, dotýkat se kamenů, dřeva, mechu.
Za tímto účelem jsme vyrazili na různá místa v okolí Křtin. Prvňáci k Rudickému propadání, druháci a čtvrťáci na Alexandrovu rozhlednu, třeťáci do Tyršova sadu v Habrůvce. Páťáci a žáci druhého stupně zůstali v okolí školy a jejich program byl rozšířen o seznámení s tradičními řemesly, které pro ně připravili studenti SOU tradičních řemesel.
Letošní Den Země jsme pojali jako setkání s přírodou a příroda jakoby pochopila náš záměr a ukázala se nám v celé své kráse - bylo příjemně teplo, svítilo sluníčko, všechno se zelenalo a kvetlo - takže děkujeme za úžasné zážitky.

Více fotek najdete ve fotogalerii.

zapsala Mgr. Ivana Majerová

pn_Zemi.JPG