Toto není aktuální verze stránky!

(Záloha roku 2014 / 2015)

Přejít zpět na Stránky tříd

II. třída (2014/2015) - Mgr. Olga Teremová

Kontakt

Třídní učitelka:  Mgr. Olga Teremová

Telefon: 516 439 151 / 273
Mobil: 773 771 664

E-mail: olga.teremova@zskrtiny.cz

Rozvrh hodin - změna po dobu plaveckého kurzu

  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35
Pondělí ČJ Prv Psaní Pč 
Úterý ČJ M Čtení  Psaní  Vv
Středa ČJ  Prv  Aj   
Čtvrtek ČJ Hv  Čtení  
Pátek Tv - plavání Tv - plavání ČJ   

 

 Září - měsíc poznávání

V tomto měsíci jsme se s dětmi vzájemně poznávaly. Trávíme spolu velmi mnoho času, a tak je pro nás důležité vědět, co jeden od druhého můžeme očekávat.

Děti denně dostávají malou nálepku do svých kartiček za dobré chování, pomoc kamarádům, spolupráci, atd. Pokud je na konci měsíce kartička naplněna, dostanou děti na výběr z velkých samolepek, které máme umístěné na dveřích třídy. Jedna je za snahu v hodinách, druhá za chování. Děti tato motivace baví a těší se na výběr samolepky, které jsou různé.

- 24. 9. 2014 proběhl SPORTOVNÍ DEN, ve kterém naše děti byly velice úspěšné ve své kategorii.

- 25. 9. 2014 proběhl ORANŽOVÝ DEN, kdy naše třída skončila na pěkném 3. místě.

- v září probíhal SBĚR PAPÍRU, tímto všem děkuji za pomoc. Naše třída se umístila

   na 2. místě.


TŘÍDNÍ BÁSNIČKA

V naší třídě sluníček

dostanem dost jedniček.

Budeme si číst a psát,

trošku taky počítat.

Násobilku zvládnem hravě,

máme na ní místo v hlavě.

Knížky budou kamarádi,

s kterými jsme často rádi.

Dozvíme se spoustu věcí,

že lev nežije jen v kleci.

Země, že se kolem slunce točí,

pandě velké bambus k jídlu stačí.

Chcem si hodně pomáhat,

radost, úsměv rozdávat.

A  když přijdou velké mraky,

rozeženeme je taky.

Vždyť jsme přeci sluníčka,

obr žlutá jednička.

 

Říjen - měsíc sžívání 

Tento měsíc proběhl SBĚR KAŠTANŮ, děkuji za Vaši spolupráci a pomoc dětem, díky tomu naše třída skončila na 1. místě. Průběžně jsme tedy společně s 3. třídou na 1. místě ve sběru. V listopadu nás čeká další sběr papíru.

V říjnu jsme s dětmi začaly SOUTĚŽ LÍSTKY DO TOMBOLY. Děti za aktivity navíc získávají razítka (např. početní úkoly, doplňovačky slov, křížovky, sudoku, pomoc druhým, atd.), za 20 razítek si vyberou lístek do tomboly, která se bude konat v pololetí. Děti se tím nepřímo stále učí a přitom je to baví. Některé děti mají už 6 lístků do tomboly.

ČTENÁŘSKÁ POLIČKA - děti donesou knihu, kterou samy přečetly, představí ji ostatním dětem, já okopíruji titulní stranu a vylepím na chodbě vedle naší třídy. Ke knize dám vždy jméno toho, kdo ji první přečetl a pokud přijde další dítě, že četlo tutéž knihu, nalepím tam i jeho jméno. Tímto způsobem se děti seznámí s větším množstvím knih a bude vidět, které knihy jsou nejoblíbenější a kdo je velký čtenář.

DIVADLO RADOST BRNO - dne 14. 10. 2014 jsme navštívili brněnské divadlo Radost. Divadelní představení se dětem líbilo, trošku se i bály ale hlavně si užily spoustu legrace.

DEN ZDRAVÍ - dne 22. 10. 2014 probíhal na naší škole Den zdraví. Děti navštívily 5 stanovišť POZNÁVÁNÍ SMYSLŮ - děti čichem rozeznávaly různé druhy koření, poslepu kreslily obličej a zkoušely se podepsat, sluchem poznávaly hudební nástroje například xylofon, tibetské mísy, dešťovou hůl a jiné, hmatem se snažily poznat předměty ukryté v krabici - šnečí ulity, klacíky, šišky, kameny, atd., poslepu dojít ke dveřím. Na dalších stanovištích se seznámily S POSLECHEM RELAXAČNÍ HUDBY, S PITNÝM REŽIMEMVYZKOUŠELI SVOJI ZDATNOST A  ZDOLALI OPIČÍ DRÁHU. Děti si tento den užily velké množství zábavy, dostaly spoustu ovoce a snad si odnesly zajímavé informace a zkušenosti.

HNĚDÝ DEN 30. 10. 2014 - děkuji všem, kteří se snažili a přišli v hnědém oblečení.

UČENÍ SE STRAŠIDLY 31. 10. 2014 - moc děkuji dětem i rodičům, že si dali záležet a připravili si krásné kostýmy. Hned jak jsem se s dětmi přivítala, začalo velké focení.

FOTO

ČJ-  děti si měly za úkol vymyslet své strašidelné jméno, kolik mají let a kde bydlí, případně čím se jako strašidla zabývají. Poté se všechna strašidla představila ostatním strašidlům. Také jsem musela zjistit, jestli jako strašidla umíme vyluštit křížovku a najít rozdíly na obrázcích.

M - tuto hodinu nás navštívil pan ředitel, který byl překvapený, kolik strašidel se vejde do jedné třídy. Naše strašidýlka spojovala číselné řady, hledala cestu z bludiště a užívala si spoustu dalších matematických aktivit. Také jsem dětem přečetla strašidelnou povídku. Čekal nás též nelehký úkol - výběr nejkrásnějšího strašidla - děti napsaly tajně na lísteček jméno strašidýlka, které se jim nejvíce líbilo. Nakonec se nám sešly 3 masky s nejvyšším počtem hlasů. Vyhrála Andrejka, Šimík a Štěpánek. Všechny masky dostaly za odměnu lístek do tomboly, výherní masky další lístek do tomboly. Za splněné úkoly dnes děti dostávaly sluníčková razítka.

Třetí a čtvrtá hodina byla plná dýní a jejich vydlabávání. Byla to veliká dřina, ale nakonec se na děti koukaly dýně veselé i zubaté, dokonce tu byla i jedna diskotéková koulo-dýně. Všechny děti byly velice aktivní a se vším mi pomáhaly a dokázaly pomoct i sobě navzájem. Byl to krásný den plný společných zážitků.


Listopad - čtení nás baví a učíme se dodržovat pravidla

ČÍTANKOVÁ DÍLNIČKA - děti si každý čtvrtek přinesou do školy vlastní knihu, kterou mají z domova rozečtenou. V hodině čtení si děti najdou místo, kde se jim bude pohodlně číst (například pod lavicí, na koberci, apod.). Přibližně 20 minut si budou číst potichu svoji knihu a poté si o ní budeme společně povídat s ostatními a zapíšeme si ji do sešitu čtení.

ČTENÁŘSKÁ TABULKA - děti dostanou tabulku na měsíc listopad, kam si budete společně zapisovat, kolik minut, případně hodin, denně četly. Tuto tabulku budou děti nosit každý den a za přečtené minuty dostanou razítko do tomboly. Prosím, aby jste tabulku vždy podepsali. Jde o dobrovolnou aktivitu, která má děti motivovat ke čtení i doma..

 ČTENÁŘSKÝ DENÍK - děti si vedou čtenářský deník, kam si píšou název knihy, autora, ilustrátora, počet stran, vlastní hodnocení knihy, stručný obsah a obrázek. Koncem listopadu by měl mít každý ve čtenářském deníku zapsanou alespoň jednu knihu.

DĚTI Z BULLERBYNU OD ASTRID LINGRENOVÉ - každé pondělí čteme tuto knihu na pokračování. Vždy přečteme jednu kapitolu, kdy se děti střídají ve čtení a pak si o přečteném povídáme, abychom všichni věděly, o čem příběh byl.

V listopadu se zaměříme na dodržování pravidel, aby jejich plnění bylo samozřejmostí bez každodenního připomínání.

PRAVIDLA TŘÍDY

1. HLÁSÍME SE

2. POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

3. UDRŽUJEME POŘÁDEK KOLEM SEBE

4. NEPOUŽÍVÁME VULGÁRNÍ SLOVA

5. UMÍME POPROSIT, PODĚKOVAT, POZDRAVIT

6. NEMLUVÍME V HODINĚ

7. V HODINĚ SEDÍME V LAVICI

8. PO ZVONĚNÍ SEDÍME NA SVÉM MÍSTĚ

Prosinec - Těšíme se na vánoční prázdniny

CELÝ MĚSÍC NÁM DĚLAL RADOST STROMEČEK, KTERÝ JSME DOSTALY OD JEDNÉ Z MAMINEK. DĚKUJEME. OZDOBY NA STROMEČKU BYLY PŘEVÁŽNĚ VLASTNORUČNĚ VYROBENY. NA STOLE NÁM RADOST DĚLAL ADVENTNÍ VĚNEC, KDY JSME SI KAŽDÝ PÁTEK ZAPÁLILY NOVOU SVÍČKU A BĚHEM TÝDNE JSME JE ZAPALOVALY, KDYŽ JSME BYLY HODNÍ. TAKÉ NAŠÍ VÝZDOBU DOPLNIL BETLÉM, TAKŽE NAŠI TŘÍDU "OKUKOVALY"OSTATNÍ ŽÁCI Z JINÝCH TŘÍD. 

UČENÍ S ANDÍLKY A ČERTÍKY - 3. 12. 2014

 Tohoto dne jsme přišly v maskách čertíků a andílků, dokonce jsme se dočkaly i jednoho Mikuláše. Plnily jsme úkoly s mikulášskou tématikou a těšily se, jak překvapíme opravdového Mikuláše se svoji čertovsko-andělskou skupinou. Těžko říct, kdo se víc bál, jestli my a nebo oni. Každopádně tento den se moc vydařil - fotky najdete ve fotogalerii.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 12. 12. 2014 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Veřejnost mohla nahlédnout do tříd, kde se nejvíce líbila naše čtenářská polička, a děti sklízely obdiv, jak v dnešní přetechnizované době rády čtou.


SOUTĚŽ AEROBIKU - z naší třídy byla v soutěži nejúspěšnější Nela Jirůšková, která skončila na krásném 3. místě v kategorii mladších žáků. Gratulujeme.


ČTENÍ NÁS BAVÍ - v pondělí stále čteme Děti z Bullerbynu, ve čtvrtek máme čtenářskou dílničku, děti doma zapisují do čtenářského deníku a tak se nám neustále rozrůstá čtenářská nástěnka před naší třídou. Musím děti moc pochválit s jakou radostí a chutí čtou.

FIALOVÝ DEN - 17. 12. 2014 - děkuji byly jsme opět úspěšní.

VÁNOČNÍ BESÍDKA - 18. 12. 2014 tento den jsme začaly koledami na schodech se všemi učiteli i žáky jiných ročníků. Navodily jsme si tak krásnou vánoční atmosféru. Poté jsme se rozešly do tříd, kde jsme si rozdávaly dárečky. Každý si vylosoval spolužáka, pro kterého si připravil malý dáreček, takže se nemohlo stát, že by někdo odcházel domů smutný. Děti si pak dávaly dárky podle přátelství, jenž ve třídě udržují. Touto cestou bych Vám všem ráda poděkovala za krásné dárky od Vás a Vašich dětí. Zahřály mě u srdce. Děkuji.

PŘÁNÍ V NOVÉM ROCE - PŘEJI VÁM I VAŠIM DĚTEM, CO NEJVÍCE SLUNEČNÝCH DNÍ V ROCE 2015, I KDYŽ OBČAS BUDE ZATAŽENO A NĚKDY I ZAPRŠÍ.


LEDEN - CO PŘINESE VYSVĚDČENÍ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - dne 21. 1. 2015 se koná divadelní představení "JÁ NIC, JÁ MUZIKANT, které proběhne na parketách od 10.30 hod.

MISS ŠKOLY - dne 28. 1. 2015 proběhne na škole soutěž Miss. Z naší třídy se této soutěže účastní jedna dívka. Budeme ji držet pěsti.

BÍLÝ DEN - dne 29. 1. 2015 proběhne bílý den. Budu se těšit na své bíle oblečené děti.

VYSVĚDČENÍ - dne 29. 1. 2015 dostanou děti vysvědčení. Věřím, že všichni, jak Vy, tak děti, ale i babičky a dědečkové budou spokojeni. Následující den budou pololetní prázdniny. Přeji Vám, ať si tento den užijete.


ÚNOR - MĚSÍC SNĚHULÁKŮ


HASIČI - 6. 2. 2015 nás navštívili Hasiči. Akce se konala pro 2. a 6. třídu a všem se ukázka moc líbila.


DEN OTEVŘENÉHO VYUČOVÁNÍ - 18. 2. 2015 proběhne den otevřeného vyučování, kdy můžete vidět své dítě  přímo ve vyučování. Děkuji za Vaši účast.


BLEDĚMODRÝ DEN - děkuji všem, kteří přišly v bleděmodrém oblečení.


KARNEVAL SNĚHULÁKŮ - 20. 2. 2015 se bude konat karneval sněhuláků na podporu akce SNĚHULÁCI PRO AFRIKU. Akce je zaměřena na podporu vzdělání všech dětí bez rozdílu. Děti si na karnevalu užijí spoustu legrace, dostanou diplomy, odměny. Předem Vám všem děkuji za Vaši ochotu spolupracovat na výrobě masky sněhuláka pro Vaše dítě, ale také za finanční podporu, která umožní dětem v Africe dostat se do školy a vzdělávat se.


Vážení rodiče, naše děti byly  v karnevalových soutěžích velice úspěšní a vyhrály hlavní cenu - návštěvu v Jungle parku v Brně, kam pojedeme v červnu.


JARNÍ PRÁZDNINY - od 23. 2. - 27. 2. 2015 - věřím, že si prázdniny pořádně užijete a s dětmi zažijete spoustu radostných chvil.BŘEZEN - TĚŠÍME SE NA JARO

PLAVÁNÍ - od pátku 6. 3. 2015 budeme jezdit plavat do Blanska místo tělesné výchovy. Změna rozvrhu je uvedena výše.

SBĚR PAPÍRU - od 16. 3. - 23. 3. 2015 proběhne jarní sběr papíru. Věřím, že se opět, co nejvíce zapojíte, aby naše děti byly úspěšné.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - v pátek 20. 3. 2015 proběhne školní kolo recitační soutěže. Třídní kolo si uděláme v pondělí 16. 3. 2015, ve kterém vybereme 5 soutěžících do školního kola.

NÁSOBILKA - konečně se děti dočkají a v polovině měsíce března začneme násobit a dělit.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Záloha stránky třídy pro školní rok 2013/2014