27. 5. 2019 - Zapíšeme si známky z testu na vodní obratlovce. Budeme poznávat keře suchých strání a mezí. Ukážeme si, jaká jsou luční patra v travních společenstvech.

30. 5. 2019 - Poznáme základní druhy pěstovaných polních plodin - obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny