Po dobu trvání distančního vzdělávání bude učební látka uvedena v prostředí google učebna  - kurz přírodopis 8. třída.