V měsíci dubnu budeme probírat :

Osovou souměrnost

Konstrukce trojúhelníku - trojúhelníková nerovnost, vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku

 

 Čtvrtletní písemnou práci píšeme 12.4.v pátek,  materiál k procvičení: opakování 6duben.doc