v tomto měsíci probíráme:

opakování 7. ročníku -  zlomky, celá čísla, procenta, trojčlenka a slovní úlohy, konstrukce trojúhelníkú, rovnoběžníky, hranoly