Měsíc září

4. 9. - Slavnostní zahájení školního roku -  pro nepřízeň počasí tentokrát v tělocvičně.

V měsíci září se naše třída přesunula na druhý stupeň. Máme ve třídě i dva počítače a nové dvojlavice. Přibyli nám i noví učitelé na různé hodiny. Seznámili jsme se školním řádem, založili si nové sešity a pověděli si, jak bylo o prázdninách.

5. 9. proběhly volby do samosprávy třídy. Jako starosta třídy byla zvolena Eliška Švendová a místostarosta Ondřej Rada. Třídní energetikové - Eliška Brychtová, Klára Marvanová, šatnářky - Eliška Budíková, Barbora Knihařová.

6. 9. se začalo vyučování dle rozvrhu. Na hodinu čtenářských dílen letos využíváme relaxační prostor na 2.stupni.

čtení (2).JPG

11. 9. jsme v hodině přírodovědy vyrazili do lesa, kde proběhlo rozdělení do skupin. Paní učitelka nám rozdala přírodovědná témata, o kterých jsme si měli připravit povídání pro ostatní skupiny.

 15. 9. nás čekaly pracovní činnosti v terénu. Stavěli jsme z přírodního materiálu překrásné domečky. Moc nás to bavilo.

domeček 1.JPGdomeček 2.JPGdomeček 3.JPG

21. 9.  – Výlet do Moravského krasu

Autobusem jsme přejeli ze Křtin do Krasové, kde začalo naše putováni k jeskyni Balcarka. V jeskyni jsme měli sympatickou průvodkyni, která nám vyprávěla pověst o Balcarově skále. Po prohlídce jeskyně jsme se přemístili k propasti Macocha. Byly tam krásné suvenýry. Ještě nás čekala jízda lanovkou a vláčkem. Výlet jsme si užili.

KRAS.JPG

22. 9. – Den Křtin

V sobotu v 10 hodin jsme se sešli na náměstí ve Křtinách, abychom zpestřili kulturním vystoupením oslavu Dne Křtin. A nejen to, některé děti z naší třídy zde přebíraly i ceny za umístění v soutěžích vyhlášené městysem Křtiny na téma „Zde domov můj“. Ve výtvarné soutěži obsadila 1. místo Pavlína Brychtová, ve fotografické soutěži 2. místo Eliška Švendová a v literární soutěži 2. místo Klára Marvanová, Eliška Švendová.

24. 9. – Den bez aut

den bez aut.JPG

25.9. – Šátkový den – připomenutí nástupu podzimu.

šátek.JPG

 Zapsaly žákyně 5.třídy – Klára Marvanová a  Eliška Švendová