Měsíc listopad

V měsíci listopadu k nám do třídy přibyla nová spolužačka Vivienne. Každý z nás si ve výtvarné výchově vytvořil vizitku. Pak jsme se s její pomocí vzájemně představovali a seznamovali.

Jako každý rok i letos jsme 2. 11. nezapomněli na naše zesnulé a vyrazili na místní hřbitov. Cestou jsme ukázali Vivi  chloubu Křtin – kostel.

Tento měsíc vznikla u nás ve třídě hudební skupina Afrikáno. Členy skupiny jsou holky ze třídy, které hrají na hudební nástroj a rády zpívají.

16. 11. se uskutečnil výlet do brněnského planetária, kde jsme zhlédli pořad o výzkumu planet Sluneční soustavy. Zajímavé bylo i představení hvězdné noční oblohy, kterou můžeme při jasném počasí večer vidět – byla nám ukázána souhvězdí i planety.

DSC01447.JPG

V praktických činnostech jsme v dílnách započali s výrobou keramického andělíčka. Ve výtvarné výchově využívali témata probíhajícího podzimu.

DSC01442.JPG

Ve slohu jsme dostali za úkol si donést knoflík. Naším dalším úkolem bylo vymyslet příběh knoflíku, kromě fantazie bylo důležité dodržet slohový útvar – vypravování. Po zapsání příběhu jsme ho četli celé třídě, která jednotlivce vyslechla a hodnotila.

Začali jsme nacvičovat tanec, který budeme předvádět 7. 12. na Dnu otevřeného vyučování.

Zapsali: Ondřej Dvořák, Ondra Rada, Zdenka Kučerová