Měsíc březen

Měsíc březen odstartoval "Dnem páťáka".  V tento den jsme pozvali do školy žáky 5. ročníku i jejich rodiče z okolních obcí, aby si prohlédli její prostory a seznámili se s atmosférou školy. Tohoto dne zúčastnilo 8 žáků z okolních obcí se svými rodiči. Děti se zúčastnily společného vyučování hrou s žáky naší 5. třídy, budoucími spolužáky. Prohlédly si prostory školy, seznámily se s budoucími třídními učitelkami, vyrobily si z keramiky pamětní medaile, poměřily svoje fyzické síly na překážkové dráze v tělocvičně, společně si zazpívaly a zatancovaly. Doufáme, že se našim „návštěvníkům“ u nás líbilo a stanou se našimi novými žáky, kteří budou u nás úspěšně pokračovat v základním vzdělávání.

Den páťáka 1.JPGDen pátáka 2.JPG

20. března jsme si připomněli nástup jara "Brýlovým dnem".

DSC01541.JPG

21. březen se nesl v duchu "Světového dne vody".  Zopakovali jsme si skutečnost důležitosti vody pro celou naši planetu a pokusili se o básnické i výtvarné zpracování tématu. 

Den vody 1.JPG