V měsíci září budeme opakovat a procvičovat početní operace přirozených čísel.