S6300348.JPGS6300349.PGS6300354.JPGS6300356.JPGS6300359.JPGS6300361.JPGS6300364.JPGS6300368.JPGS6300369.JPGKlasifikace v NJ ve školním roce 2019/2020   9. třída

Vyučující: Mgr. Monika Kellerová

Pomůcky: 2x sešit č. 544

 • Školní sešit/ Schulheft
 • Slovíčka/ Vokabelheft

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Čtvrtletní/pololetní  písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a zopakována společně 
 • ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
 • písemné zkoušení (slovní zásoba, překlad, porozumění) 
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • projekty (samostatné práce po probrání každé lekce)

 

Jednotné hodnocení písemných prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

51% - 74%

=

3

25% - 50%

=

4

0% - 24%

=

5

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Výsledky hodnocení následujících aktivit budou zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele: 

 • aktivita, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu jeho nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.   

 

 


PŘÍPRAVA  NA  PEČENÍ  VÁNOČNÍCH  ROHLÍČKŮ -   A)

Dne  17.12.2018 jsme se pustili se skupinkou němčinářů do přípravy vánočního cukroví .

 

                                     "  Die  weihnachtlichen Hörnchen  "

                                 Notwendiger Wortschatz :    die Vorbereitung

Wir treiben : 25 dg Mehl, 18 dg Butter, 10 dg Nüsse, 6 dg Puderzucker, 2x Eigelb  

S6300330.JPG

S6300331.JPG

S6300332.JPG

S6300333.JPG

S6300334.JPG

S6300337.JPG

S6300338.JPG

S6300339.JPG

S6300340.JPG

S6300341.JPG

S6300342.JPG

S6300344.JPG

S6300347.JPG

S6300348.JPG

S6300349.JPG

S6300354.JPG

S6300356.JPG

S6300359.JPG

S6300361.JPG

S6300364.JPG

S6300368.JPG

S6300369.JPG

 

Wir freuen sich schon auf den nächsten Unterricht  !!!   Usmívající se Líbající

 

                                         2.  TEIL   :

S6300425.JPG

S6300423.JPG

S6300424.JPG

S6300426.JPG

S6300427.JPG

S6300428.JPG

S6300430.JPG

S6300431.JPG

S6300434.JPG

S6300435.JPG

S6300436.JPG

S6300437.JPG

S6300438.JPG

S6300439.JPG

5.jpg

3.jpg

4.jpg

8.jpg

6.jpg

 

 

 Alles schmeckt sehr ausgezeichnet !!!!!!!  RozpačitýLíbajícíUsmívající se