Probíráme: 

Lineární rovnice a jejich řešení

slovní úlohy řešené rovnicí

Čtvrtletní písemnou práci píšeme 12.4.. Materiál k procvičení: opakování8.doc