září- opakování učiva 8.ročníku

  • mocniny, odmocniny
  • pythagorova věta
  • výrazy
  • mnohočleny
  • rovnice, slovní úlohy
  • kružnice, kruh, válec ( thaletova věta)
  • konstrukční úlohy