Hudební výchova

Pomůcky: 1x notový sešit

Hodnocení v 1. pololetí bude zahrnovat:

- práci v hodině

- přístup k předmětu

- 2x testík z hudební teorie

- aktivitu (zpěv, referáty, reprezentace školy, hru na nástroj, ...)

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.