Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- historismy, archaismy, neologismy

- synonyma, homonyma, antonyma

- pravopis přejatých slov

- skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

- slovesný vid (určování, vidové dvojice)

- pravopis i/y v koncovkách

- shoda přísudku s podmětem (i několikanásobným)

- předpony s-, z-, vz-)

- jazykový rozbor, určování mluvnických kategorií