Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- tvoření slov (slovo základové, kořen, předpona, přípona, koncovka)

- zkratky, zkratková slova, cizí slova

- synonyma, homonyma, antonyma

- ustálená slovní spojení

- pravopis cizích slov - přejatá slova obecná a vlastní