splnění předepsaných výstupů

aktivní přístup v hodinách

připravenost na hodinu