Projekt Křtiny a okolí

Úvod

Komplexní projekt zaměřující se na obec Křtiny a okolí. Projekt by měl zahrnovat všechny aspekty života v obci od jejího fungování až po přírodu v jejím okolí. Projekt by se měl zaměřit na aktuální problémy týkajících se běžného života jejich řešení, případně prevenci. Každá skupina by si zvolila jeden tematický celek, na kterém by pracovali jako skupina a potom vypracovali by jeden povinný výstup, který je obdobou vědecké práce (příprava na SOČ, bakalářskou práci, diplomovou práci atd.). Možností je vydat ze souboru těchto prací almanach. Dalším by byl povinně volitelný výstup pro obhajobu na ekologické konferenci. V povinně volitelné částí si žáci vyberou jednu z těchto možností - powerpointová prezentace, poster, preventivní program, případně vlastní návrh výstupu.

Hlavní garant projektu: Petr Zouhar

Informatika – Petr Zouhar

Garanti jazykového zpracování:

Český jazyk - Daniela Chvátalová

Anglický jazyk - Romana Velecká 

Garanti jednotlivých tematických celků:

 1. Historie obce – Ladislava Giblová
 2. Infrastruktura v obci – Ivana Neužilová
 3. Obyvatelstvo – Jarmila Ištoková
 4. Kulturní život v obci – Romana Velecká
 5. Příroda – Petr Zouhar
 6. Životní prostředí – Petr Lukáš
 7. Současnost a možnosti rozvoje obce – Karel Smejkal

Termín zadání: první týden v dubnu 2019

Termín ukončení výzkumu a přípravných prací: konec května 2019

Termín pro finální zpracování projektu: první týden v červnu - 27., 28., 29. května 2019

Termín obhajoby: Před učitelským sborem a vedením školy - 29. 5. 2019 - (bude dopřesněno)

                             Před veřejností na ekologické konferenci - 20. 6. 2019 (odpoledne)

 

Rozdělení do skupin:

Třídní vyučující určí 5 vedoucích žáků. Vedoucí žáci si mohou do své skupiny zvolit další členy dle svého uvážení.

Důležité: Tematické celky, ze kterých můžete vybírat zde. Tematický celek si zvolte do týdne od zadání třídním učitelem. Z tematického celku vždy vybírejte pouze jedno podtéma. Vedoucí skupiny osloví daného garanta, který má daný tematický celek na starosti a doladí s ním čeho konktrétně se bude daná práce zabývat.

Tematické celky

Pro více informací si můžete stáhnout návod ve kterém se můžete dozvědět všechny náležitosti, tento návod bude postupně doplňován a aktualizován. Pod návodem je mustr práce, kde je nastíněno rozvržení, stačí si tento mustr stáhnout a práci do něj vypracovat.

Návod

Mustr

 

Náhledy práce z roku 2017/2018

 

 1. Historie obce – Prezentace Práce
 2. Infrastruktura v obci – Prezentace Práce
 3. Obyvatelstvo – Prezentace Práce
 4. Kulturní život v obci – Prezentace Práce
 5. Příroda – Prezentace Práce
 6. Životní prostředí - Prezentace Práce
 7. Současnost a možnosti rozvoje obce – Prezentace Práce

 

Náhledy práce z roku 2016/2017

 1. Historie obce – Prezentace Práce
 2. Infrastruktura v obci – Prezentace Práce
 3. Obyvatelstvo – Prezentace Práce
 4. Kulturní život v obci – Prezentace Práce
 5. Příroda – Prezentace Práce
 6. Životní prostředí - Prezentace Práce
 7. Současnost a možnosti rozvoje obce – Prezentace Práce

Náhled práce z roku 2015/2016.

Práce

Součástí práce byla i prezentace, která sloužila pro představení projektu učitelskému sboru i veřernosti, u tohoto výstupu si můžete zvolit jinou alternativu viz. úvod

Prezentace k práci