Hodnocení:

  • jednotlivé výstupy do žákovské knížky
  • práce v hodině
  • přístup k předmětu