Probíráme:

Lomené výrazy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Čtvrtletní písemnou práci píšeme v nejbližším termínu po přijímacích zkouškách . Středa 24.4.

Témata: Jednoduché příklady k lomeným výrazům, jehlan a kužel ( síť, konstrukce, výpočty povrchu a objemu). 

Pracovní sešit, učebnice, dobře vedený sešit z hodiny :o)