• hodnocení jednotlivých výstupů (referáty, pěvecký projev)
  • práce v hodině
  • přístup k předmětu
  • reprezentace školy