13. 6. 2022 - Napíšeme si test (travní společenstva, polní plodiny, bezobratlí živočichové travních společenstev. Poznáme jněkteré druhy ptáků travních společenstev (hrabaví, pěvci, dravci). Učebnice str. 116 - 118.

15. 6. 2022  -  Poznáme některé zástupce třídy savců - zajíci, hlodavci, hmyzožravci. Učebnice str. 118 - 120.