Google učebna matematiky - odkaz 

1. písemná práce ve středu 16.11.
tematické okruhy: 
Desetinná čísla - početní operace
Zlomky - základní tvar, rozšiřování a krácení, desetinná čísla a zlomky, společný jmenovatele, porovnání zlomků, smíšené číslo, sčítání a odčítání zlomků