Google učebna matematiky - odkaz 

Pololetní písemná práce 17.1.2021
Okruhy učiva:
Desetinná čísla
                   - porovnávání, zaokrouhlování, desetinné zlomky
                   - sčítání a odčítání
                   - násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1 000
Jednotky délky, obsahu a hmotnosti
Úhel
       - úhel dané velikosti - měření, rýsování
       - přenášení úhlů, osa úhlu
       - velikost úhlu - stupeň, minuta
       - typy úhlů podle velikosti - ostrý, tupý, přímý, pravý, nulový, plný

Tento týden:

Násobení desetinných čísel

Úhel - opakování - měření úhlů, rýsování úhlů dané velikosti, osa úhlu, přenášení úhlu
        - druhy úhlů - podle velikosti - ostrý, tupý, pravý, přímý
                                                      - vedlejší úhly, vrcholové úhly, souhlasné úhly
                                                      - grafické sčítání a odčítání úhlů