Google učebna matematiky - odkaz 

Pololetní písemná práce 17.1.2024

Témata:

Mocniny s přirozeným mocnitelem
Číselné výrazy - vypočet, zápis
Kruh, kružnice - obsah a obvod kruhu
                          - vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic
                          - tečna ke kružnici

Pomůcky: 

  • sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka
  • sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky)
  • učebnice
  • rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka
  • kalkulačka
  • lepidlo