Pololetní písemná práce se píše 17.1. 2023

Témata: desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování, výpočty +, -, ., :
úhly - měření, pojmenování, narýsování, úhly vrcholové a vedlejší, počítání s úhly
K procvičení PS: strana 43 - 45 a strana 56 - 58