V měsíci září budeme opakovat přirozená čísla

zápis

zaokrouhlování

porovnávání

početní operace

 Umíme to: 

Heslo třídy
Název třídy
Ročník

Google učebna:

kód kurzu: guqjhod