V prosinci budeme řešit konstrukční úlohy

Konstrukce trojúhelníků podle věty sss, sus, usu