20. 6. 2024 - 71. Hodina: Žákovská ekologická konference (změna rozvrhu - suplovaná hodina)

18. 6. 2024 - 70. hodina: Opakování učiva 7. ročníku.

13. 6. 2024 - 69. hodina: Chráněná území v ČR. Poznáme systém ochrany přírody v ČR. Učebnice 2. díl, str.68.

11. 6. 2024 - 68. hodina: Příčiny ohrožení živočichů. Vysvětlíme si příčiny snižování biodiverzity v živočišné říši. Učebnice 2. díl, str.67.

6. 6. 2024 - školní výlet

4. 6. 2024 - Prezentace absolventských prací

30. 5. 2024 - 67.hodina: Příčiny ohrožení rostlin. Vysvětlíme si příčiny snížení biodiverzity v rostlinné říši. Učebnice 2. díl, str.66.

28. 5. 2024 - 66. hodina: Živočichové a prostředí. Pokračování. Poznáme některé ohrožené organismy změnami prostředí, ve kterém žijí. Vysvětlíme si pojem potravní specialista. Učebnice 2. díl, str. 63

23. 5. 2024 - 65. hodina: Živočichové a prostředí.  Poznáme některé ohrožené organismy změnami prostředí, ve kterém žijí. Vysvětlíme si pojem potravní specialista. Učebnice 2. díl, str. 63.

21. 5. 2024 - 64. hodina: Členovci. Budeme opakovat na test (58. - 63. hodina, bezobratlí živočichové), který si napíšeme 23. 5. 2024. Budeme poznávat jednotlivé orgánové soustavy členovců. Uřebnice 2. díl, str. 61 - 62.

16. 5. 2024 - 63. hodina: Členovci. Poznáme rozdílné znaky  skupin členovců   - pavoukovci, korýši a hmyz. Učebnice 2. díl, str. 61 - 62.

14. 5. 2024 - 62. hodina: Členovci. Poznáme stavbu těla sarančet stěhovavého jako zástupce členovců. Vysvětlíme si činnost jeho orgánových soustav a způsob rozmnožování. Učebnice 2. díl, str. 58 - 60.

9. 5. 2024 - 61. hodina: Kroužkovci. Poznáme  stavbu těla žížaly obecné. Vysvětlíme si činnost orgánových soustav a způsob rozmnožování kroužkovců. Učebnice 2. díl, str. 57 - 58.

7. 5. 2024 - 60. hodina: Měkkýši. Poznáme stavbu těla hlemýždě zahradního. Vysvětlíme si činnost orgánových soustav a způsob rozmnožování měkkýšů. Učebnice 2. díl, str. 54 - 56.

2. 5. 2024 - 59. hodina: Ploštěnci. Napíšeme si test. Poznáme stavbu zástupce ploštěnců ploštěnky mléčné. Vysvětlíme si činnost orgánových soustav ploštěnky a způsob rozmnožování. Poznáme i další zástupce ploštěnců včetně parazitické tasemnice. Učebnice 2. díl, str. 52 - 54.

30. 4. 2024 - 58. hodina: Bezobratlí živočichové. Žahavci. Budeme opakovat na test (52. - 57. hodina, rozmnožování rostlin, život rostliny), který si napíšeme 2. 5. 2024. Poznáme stavbu zástupce žahavců nezmara hnědého. Vysvětlíme si činnost jeho orgánových soustav a způsob rozmnožování. Poznáme i další zástupce žahavců žijících v mořích. Učebnice 2. díl, str. 50 - 52.

25. 4. 2024 - Den Země. Projektový den školy.

23. 4. 2024 - 57. hodina: Život rostliny. Budeme pokačovat v učivu o životě rostliny. Vysvětlíme si rozdíly v pěstování trvalek, letniček a dvouletek. Učebnice 2. díl, str. 46 - 49.

18. 4. 2024 - 56. hodina: Život rostliny.  Vysvětlíme si jak rostline roste, které pohyby u rostlin můžeme pozorovat a jak rostliny dělíme podle délky jejich života. Učebnice 2. díl, str. 46 - 49.

16. 4. 2024 - 55. hodina: Rozmnožování rostlin. Plody. Napíšeme si test (mnohobuněčné organismy, vegetativní orgány rostlin, 44. - 51. hodina). Vysvětlíme si proces opylení a oplození rostlin. Poznáme různé druhy dužnatých a suchých plodů rostlin a uvedeme si příklady rostlin s daným druhem plodu. Učebnice 2. díl, str. 40 - 41.

11. 4. 2024 - 54. hodina: Laboratorní práce . Porovnání květů rostlin.

10. 4. 2024 - 53. hodina (suplovaná). Květenství. Vysvětlíme si rozdíl mezi jednotlivými druhy květenství rostlin a příklady rostlin s daným druhem květenství. Učebnice 2. díl, str. 41.

9. 4. 2024 - 52. hodina: Rozmnožování rostlin. Vysvětlíme si rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním rostlin. Poznáme jednotlivé části květu rostliny. Učebnice 2. díl, str. 40 - 43.

4. 4. 2024 - 51. hodina: Vnitřní stavba listové čepele.  Poznáme vnitřní stavbu listové čepele. Vysvětlíme si propojení stavby listu s fotosyntézou a dýcháním rostliny. Učebnice, 2. díl, str. 35 - 39.

2. 4. 2024 - 50. hodina: List. Poznáme stavbu listu rostlin. Budeme rozlišovat jednotlivé typy jednoduchých  a složených listů. Poznáme různé rozestavení listů na stonku. Učebnice, 2. díl, str. 33 - 34.

28. 3. 2024 - Velikonoční prázdniny

26. 3. 2024 - 49. hodina: Laboratorní práce. Porovnání stavby kořene a stonku rostliny.

21. 3. 2024 - 48. hodina: Stonek dřevin. Poznáme stavbu stonku dřevin, Poznáme druhy dřevin s měkkým a tvrdým dřevem. Vysvětlíme si funkci čočinek (lenticel). Učebnice 2. díl, strana 31 - 32.

19. 3. 2021 - 47. hodina: Stonek. Odvodíme si funkce stonku rostlin. Poznáme různé druhy stonku rostlin. Vysvětlíme si pojem vzrostný vrchol stonku a pozníme druhy pupenů na stonku. Učebnice 2. díl, strana 29 - 30.

14. 3. 2024 - 46. hodina: Základní orgány těl semenných rostlin. Kořen. Odvodíme si funkce kořene rostlin. Vysvětlíme si rozdíl ve stavbě kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin. Poznáme vnitřní stavbu kořene. Učebnice, 2. díl, str. 27 - 29.

12. 3. 2024 - 45. hodina: Vyšší rostliny.  Budeme opakovat na test (39. - 43. hodina, buňka, jednobuněčné organismy), který si napíšeme 14. 3. 2024. Vysvětlíme si rozdělení vyšších rostlin na výtrusné a semenné. Poznáme rostliny nahosemenné a krytosemenné (jednoděložní a dvouděložné). Učebnice, 2. díl, str. 25 - 27.

3. 3. - 8. 3. 2024 - Lyžařský výcvikový kurz. Žáci, kteří nejedou na  LVK, mají rozvrh podle třídy 7. B.

29. 2. 2024 - 44. hodina: Mnohobuněčné organismy. Budeme opakovat na test (39. - 43. hodina, buňka, jednobuněčné organismy). Poznáme základní rozdíly ve stavbě mnohobuněčných rostlin a živočichů. Poznáme stavbu nižších rostlin (řasy, lišejníky) a hub. Učebnice, 2. díl, str, 22 - 24.

27. 2. 2024 - 43. hodina: Jednobuněčné organismy. Poznáme buněčnou stavbu sinic, řas, kvasinek a prvoků,. Učebnice, 2. díl, str. 19 - 21.

22. 2. 2024 - 42. hodina: Jednobuněčné organismy. Poznáme zástupce jednobuněčných organismů. Vysvětlíme si stavbu bakteriální buňky a význam bakterií pro člověka. Učebnice 2. díl, str. 17 - 18. 

 20. 2. 2024 - 41. hodina: život buňky. Viry. Vysvětlíme si princip rozmnožování buněk. Poznáme nejmenší živé částice - viry. Učebnice 2. díl, str. 15 - 16.

15. 2. 2024 . 40. hodina: Laboratorní práce. Srovnání rostlinné a živočišné buňky.

13. 2. 2024 - 39. hodina: Buňka. Napíšeme si  test (26. - 36. hodina, cizokrajné ekosystémy). Vysvětlíme si rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy. Vysvětlíme si rozdíly mezi rostlinou a živočišnou buňkou. Poznáme činnost jednotlivých buněčných organel. Učebnice 2. díl, str. 12. - 14. 

8. 2. 2024 - Jarní prázdniny

6. 2. 2024 - Jarní prázdniny

1. 2. 2024. 38. hodina: Zkoumání přírody. Budeme opakovat na test (26. - 36. hodina, cizokrajné ekosystémy), který si napíšeme 13. 2. 2024. Poznáme vědní obory, které se zabývají zkoumáním přírody. Učebnice 2. díl, str. 9.