29. 5. 2023 - 65. hodina: Živočichové travních společenstev. Poznáme zástupce rbezobratlých živočichů travních společenstev (měkkýši, kroužkovci, členovci Učebnice str. 110 - 111.

31. 5. 2023 - 66. hodina: Členovci travních společenstev - hmyz. Poznáme zástupce hmyzu z  řádů dvoukřídlý hmyz, motýli a brouci. Učebnice str. 111 - 113.