23. 1. 2023 -  33. hodina: Savci žijící v lese. Sudokopytníci. Poznáme zástupce lesních sudokopytníků. Vysvětlíme si rozdíl mezi parohy a rohy. Učebnice str.51 - 52.

 25. 1. 2023 -  34. hodina: Šelmy. Poznáme charakteristické znaky šelem a zástupce šelem žijícíí v lese. Dozvíme se, co je jejich potravou. Učebnice str. 52 - 54.