3. 3. - 8. 3. 2024 - Lyžařský výcvikový kurz. Žáci, kteří nejedou na  LVK, mají rozvrh podle třídy 7. B.

29. 2. 2024 - 44. hodina: Mnohobuněčné organismy. Budeme opakovat na test (39. - 43. hodina, buňka, jednobuněčné organismy). Poznáme základní rozdíly ve stavbě mnohobuněčných rostlin a živočichů. Poznáme stavbu nižších rostlin (řasy, lišejníky) a hub. Učebnice, 2. díl, str, 22 - 24.

27. 2. 2024 - 43. hodina: Jednobuněčné organismy. Poznáme buněčnou stavbu sinic, řas, kvasinek a prvoků,. Učebnice, 2. díl, str. 19 - 21.

22. 2. 2024 - 42. hodina: Jednobuněčné organismy. Poznáme zástupce jednobuněčných organismů. Vysvětlíme si stavbu bakteriální buňky a význam bakterií pro člověka. Učebnice 2. díl, str. 17 - 18. 

 20. 2. 2024 - 41. hodina: život buňky. Viry. Vysvětlíme si princip rozmnožování buněk. Poznáme nejmenší živé částice - viry. Učebnice 2. díl, str. 15 - 16.

15. 2. 2024 . 40. hodina: Laboratorní práce. Srovnání rostlinné a živočišné buňky.

13. 2. 2024 - 39. hodina: Buňka. Napíšeme si  test (26. - 36. hodina, cizokrajné ekosystémy). Vysvětlíme si rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy. Vysvětlíme si rozdíly mezi rostlinou a živočišnou buňkou. Poznáme činnost jednotlivých buněčných organel. Učebnice 2. díl, str. 12. - 14. 

8. 2. 2024 - Jarní prázdniny

6. 2. 2024 - Jarní prázdniny

1. 2. 2024. 38. hodina: Zkoumání přírody. Budeme opakovat na test (26. - 36. hodina, cizokrajné ekosystémy), který si napíšeme 13. 2. 2024. Poznáme vědní obory, které se zabývají zkoumáním přírody. Učebnice 2. díl, str. 9.