V měsíci září budeme opakovat přirozená čísla

zápis

zaokrouhlování

porovnávání

početní operace

Umíme matematiku:

Heslo třídy
Název třídy
Ročník

 

Google učebna

Kód kurzu
 csrgnmn