V prosinci budeme řešit konstrukční úlohy.

Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu