Listopad

V měsíci listopadu jsme se pilně učili. V českém jazyku jsme probírali synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, nadřazená, podřazená i souřadná. V matematice už počítáme do 100. V geometrii jsme začali rýsovat. Většinu z nás to baví.

Také jsme malovali, stříhali a vyráběli, abychom to měli ve třídě hezké. Nově máme ve třídě celou nástěnku bílých koňů sv. Martina, plno andělů a krásné vlněné sněhové vločky.

Fotka na web 1.jpg

V listopadu proběhl další sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří papír do školy přivezli. A bylo nás opravdu hodně, protože jsme se umístili na prvním místě.

Koncem měsíce probíhalo nacvičování koled k slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu ve Křtinách a trénování našeho vystoupení na Den otevřených dveří. Obě tyto akce proběhnou začátkem prosince. Věříme, že se nám vše povede a Vy budete mít příjemný zážitek.