Máme za sebou:

Adaptační pobyt - Krásensko - 5.-7.10.2022                

Úspěch kluků z 6.A v celoškolní soutěži ke Dni Křtin 

Jindřich Dvořák - 3. místo ve výtvarné soutěži

David Zabadal - 3. místo v literární soutěži

Úspěch v přespolním běhu 

Vendula Broďáková - 1. místo

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší třídy:-)

Den zdravého životního stylu (vycházka + beseda) - 17.10.2022

Cestovatelská beseda o USA v anglickém jazyce - 20.10.2022

Třídnická hodina - 1.11.2022 - 6.vyučovací hodina

Výukový program "Hudební nástroje" - 11.11. - 3.vyučovací hodina

Úspěch kluků v okresním kole pythagoriády (Jindra a Marek)

gratulujeme :-)

Cestovatelská beseda "Velké Safari" - 8.12.

Třídnická hodina - 12.12. 2022 (1.hodina) - předvánoční snídaně 

Anglické divadlo - 15.12.

Den s plyšákem - 20.12.

Třídní vánoční besídka - 21.12. 

Na 1 rok jsme adoptovali vlka hřivnatého v ZOO Brno :-)

 

 

Co nás čeká:

Třídnická hodina - 31.1. (6.hodina)