Listopad

Měsíc listopad byl ve znamení pilné práce. Naučili jsme se číst slabiky, slova i celé věty. Dočetli jsme Živou abecedu a dopsali první písanku. V matematice už sčítáme a odčítáme do pěti a řešíme slovní úlohy.

V projektu „Můj nový kamarád“ jsme společně s deváťáky pilně nacvičovali anglické divadelní představení a už se nemůžeme dočkat vystoupení na Dni otevřených dveří. Poděkování patří všem rodičům, kteří se na přípravě divadla s námi podílejí. Zvlášť děkujeme paní Hlouškové, která zajistila většinu kostýmů pro naše malé herce.

Listopad byl také měsícem tvoření a vyrábění. Celá třída se s radostí a nadšením zapojila do výroby kulis k divadelnímu představení. Vydařila se nám i výzdoba třídy a školy. (viz foto)

Hodně času jsme věnovali nácviku koled k rozsvěcení vánočního stromu ve Křtinách.

Chystáme vánoční překvapení (pssst!)…..

1A_listopad.png