Pravidla hodnocení v 1. třídě

Hodnocení ve školním roce 2018/19

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová, Mgr. Ivana Dostálová, Mgr. Hana Tioková

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

 

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

 • pololetní písemnou práci
 • samostatnou práci v hodině, hlavně čtení, psaní, počítání – známky a razítka v pracovních sešitech
 • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo 

 

Klasifikace v AJ ve školním roce 2018/2019 

Vyučující: Mgr. Ivana Dostálová

Pomůcky: pracovní sešit Happy House, sloha na pracovní listy

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

·       aktivitu a spolupráci žáků v hodinách

·       básničky, písničky

·       pracovní sešit

.       domácí úkoly - jejich plnění

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na aktivitu žáků v hodině a jejich práci.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.