Březen

Měsíc březen je tradičně spojován se čtením a dobrou knížkou. A tak nám udělala velkou radost beseda se spisovatelem dětských knížek panem Zdeňkem Železným (Pěkně podle abecedy, Svět jako na dlani). Většina dětí referovala o přečtené knize. A šlo nám to moc dobře. Do recitační soutěže jsme se pustili s velkou chutí i obavami. Básničky se nám moc líbily a v konkurenci starších spolužáků jsme dobře obstáli.

Den vody byl pro nás příležitostí si uvědomit, jaká voda je a jaká by mohla být, kdyby…

Naši kamarádi deváťáci nám na společné vycházce popovídali o zajímavostech Křtin. A trochu si s námi i pohráli a zaběhali.

A taky už tu máme jarní a velikonoční tvoření…

1A_brezen1.jpg1A_brezen2.jpg