Dobrý den, šesťáci, snažte se vypracovat co nejvíc přiložených cvičení.

Present Simple 1

Present Simple 2 

Present Simple 3- hra- dosaď do vět správná slova- POTŘEBUJEŠ SLUCHÁTKA

Oznamovací, tázací, záporná věta

Dopiš do věty správné slovo

Stupňování přídavných jmen

Dopiš správný tvar přídavného jména- stupňování

Stupňování 

Počasí

Počasí 2

Poslechové cvičení- SLUCHÁTKA! (Pod záložkou PREPARATION jsou obrázky směrů, zkus je                                                               přiřadit ke větám

                                                           pod záložkou TRANSCRIPT je rozhovor přepsaný

                                                           pod záložkou TASK 1 máš vybrat, o čem dívka hovoří,

                                                           pod záložkou TASK 2 máš odpovědět na otázky k textu.)

Slovní zásoba- procvičování

Počasí- doplňovačka