Pololetní písemná práce 1.16.2024

Témata:

Podobnost: podobnost trojúhelníků
                     měřítko
                     změna velikosti
Funkce: určení, zda se jedná o funkci
               definiční obor funkce, obor hodnot
               lineární funkce

umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-6B-2020/21

Pomůcky: 

  • sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka
  • sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky)
  • učebnice
  • rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka
  • kalkulačka
  • lepidlo