1.čtvrtletní písemná práce 15.11.

Témata:

Vyjádření neznáme z rovnice, ze vzorce
Jedna lineární rovnice o dvou neznámých - najdi možné řešení
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých - řešení, slovní úlohy
Množiny bodů dané vlastnosti - Thaletova kružnice, tečna ke kružnici z daného bodu

 

umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-6B-2020/21

Pomůcky: 

  • sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka
  • sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky)
  • učebnice
  • rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka
  • kalkulačka
  • lepidlo