umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-6B-2020/21

Doučování: čtvrtek 7.vyučovací hodinu - po domluvě

2. písemná práce - úterý 17.1.

tematické okruhy: 

Mocniny a odmocniny s přirozeným mocnitelem - pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami

Číselné výrazy - určení hodnoty číselného výrazu
                          - zápis slovního textu pomocí výrazu
                          - pravidla pro počítání s výrazy (přednosti jednotlivých matematických operací, pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami)

Kruh, kružnice - vlastnosti,
                          - vzájemná poloha kružnice a přímky
                          - vzájemná poloha kružnic
                          - obsah a obvod kruhu